Povestea ATORG-ului

O asociație a tinerilor din Biserică, pentru tineri și pentru Biserică

ATORG este o asociație înființată cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea de a întâlni alți tineri, ca împreună să descoperim Ortodoxia nu ca religie, ci ca mod de viață, ca sursă de bucurie și dragoste printr-o viaţă trăită frumos, prin implicarea în activități culturale, sociale și filantropice.

Cuvântul Ierarhului

În anul 2008, a fost înfiinţată, la Nürnberg, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Germania (în germană: Verein der Rumänischen Orthodoxen Jugend in Deutschland). Scopul ei este, de la întemeiere, acela de a oferi tinerilor din Mitropolia noastră un cadru pentru a se putea cunoaşte unii pe alţii, pentru a putea organiza acţiuni împreună, un cadru în care să-şi poată înţelege, cultiva şi afirma identitatea creştin-ortodoxă, românească şi europeană. Fiind creaţi ca şi fiinţe sociale, fiecare dintre noi ne dezvoltăm, creştem intelectual şi spiritual, ne găsim sensul şi împlinirea prin dialog cu ceilalţi, prin raportare la ei. Tinereţea fiind vârsta formării, ea are nevoie mai mult decât toate celelalte vârste de călăuzire, de dialog, de iubire, de comuniune. Pentru un tânăr din diasporă acest cadru are o importanţă şi mai mare, deoarece aici întâlnirea cu cei care au aceleaşi idealuri este îngreuiată de risipirea în care trăim, iar întâlnirea cu alteritatea religioasă, etnică şi culturală este o continuă provocare, căreia el este chemat să-i răspundă, şi va putea face acest lucru doar înţelegându-se pe sine, crescând în armonie. Dezvoltându-se în credinţă, în iubire, în înţelegere, dobândind un orizont vast, împlinindu-şi nevoia de comuniune sănătoasă cu prieteni cu aceleaşi căutări, preocupări şi idealuri, tinerii se vor dezvolta ca şi oameni de nădejde ai societăţii de mâine şi ai Bisericii. Şi pentru aceasta suntem datori să le acordăm întreaga noastră susţinere. + Sofian Braşoveanul, preşedintele ATORG

Despre membrii ATORG

Noi, membri ATORG,

 

Suntem tineri români din Germania, Austria şi Luxemburg, care, în cadrul oferit de asociaţie, ne întâlnim pentru a ne cunoaşte unii pe alţii, dar şi pe noi înşine, pentru a gusta în acelaşi timp de viaţa adevărată în Biserica lui Hristos. Mulţi găsim aici răspunsuri la întrebări şi provocări specifice vârstei noastre cu ajutorul prietenilor din parohii şi cu îndrumarea părinţilor duhovnici.

 

Suntem tineri de toate vârstele, unii veniţi în diaspora din toate colțurile României - Timișoara, Sebeș, Blaj, București, Slatina, Tulcea, Iași, Bacău, alţii născuţi aici.

Alături de preoții din parohile din care facem parte, am înţeles că viitorul nu este un loc care ne așteaptă, ci un proiect care se construiește. De aceea, dorim să ne construim un viitor frumos, solid, mai întâi modelându-ne propria fiinţă, iar apoi făcând ceva pentru ceilalți, fie ca prieteni, fie prin activități social-filantropice sau prin implicare civică.

 

Suntem tineri cu multe întrebări, în căutarea unui sens în viață, preocupați de viitorul Europei şi mai ales al României. Dorim să ne petrecem frumos timpul liber cu oameni care să ne inspire, în căutare de a lega prietenii pe viață cu oameni care au aceași viziune asupra vieții. Dorim să investim parte din timpul nostru în folosul celorlalți participând la acțiuni caritative sau făcând voluntariat în comunitate, discutând despre ce ne frământă, cititind împreună o carte bună sau vizionând un film interesant, discutând despre cum știința se îmbină cu credința, participând la evenimente culturale.

 

Suntem tineri care căutăm alți tineri spre a-L căuta împreună pe Dumnezeu, spre a ne înţelege pe noi înşine, spre a ne înţelege rostul în această lume prin raportarea la Dumnezeu, Creatorul şi Tatăl nostru al tuturor.

Obiectivele asociației

 • Implicarea tinerilor într-o gamă largă de activități culturale, sociale și filantropice, spre a deveni şi a se simți responsabili și utili;
 • Stimularea tinerilor spre a deveni cea mai bună versiune a lor – încurajându-i să studieze, să citească cât mai mult, spre a dobândi un orizont cât mai larg, și, poate cel mai important, să-și pună întrebări;
 • Stimularea tinerilor să se gândească și la aspectul spiritual al vieții, dincolo de agitația și stresul societății în care trăim;
 • Prezentarea și aprofundarea credinţei şi a spiritualităţii creştin-ortodoxe, prin promovarea valorilor acesteia în rândul tinerilor;
 • Cultivarea identităţi creştin-ortodoxe române a tinerilor, cu deschidere faţă de cultura spaţiului în care trăiesc;
 • Încurajarea tinerilor pentru dialogul dintre credinţă şi cultură, credință și știință.

Tipuri de activități

 • Petrecerea timpului liber
  • Excursii
  • Cursuri de fotografie
  • Vizionare filme
  • Ateliere de creaţie
 • Activități duhovnicești
  • Pelerinaje
  • Seri duhovnicești
 • Activități culturale
  • Organizare concerte
  • Cercuri de lectură
  • Organizare conferințe pe diferite teme
  • Organizare dialoguri cultură-credință, știință-credință
 • Activități cu caracter patriotic
  • Pelerinaje la locuri cu însemnătate istoric-naţională
  • Conferinţe cu teme specifice
 • Implicare în parohie
  • Bibliotecă
  • Cor
  • Activităţi diverse
 • Activități caritative
  • Cooperare cu Worldvision România
  • Multe altele

Istoric

Asociația a fost inființată în 2008. La invitaţia Presfinţitului Sofian Bra­şoveanul ca tinerii ortodocşi români din Germania să se întâlnească la Nürnberg pentru a lua o hotărâre cu privire la forma juridică de orga­nizare a unei asociaţii, au răspuns în jur de 80 de persoane, adunaţi din diverse parohii, dintre care menţionăm pe cele de la Aschaffenburg, Bremen, Darmstadt, Frankfurt, Hamburg, Hei­delberg, Ingolstadt, Konstanz, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Tü­bingen...

 

S-a hotărât ca asociaţia să se numeas­că: «Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Ro­mâni din Germania» (ATORG), iar preşedinte al Asociaţiei a fost ales P.S. Sofian Braşoveanul. S-a hotărât ca tinerii din toate filialele să se întâlnească o dată pe an, toamna, în locuri diferite din Germania.

Filiale active

 • Chemnitz

                 Contact: dianatimofte10@yahoo.com

                 Contact: atorg.duesseldorf(at)gmail.com

                 Facebook: https://www.facebook.com/groups/138413922973012/

 • Frankfurt

                 Contact: deac(at)parohia-frankfurt.de

                 Facebook: https://www.facebook.com/groups/atorgfrankfurt/

                 Contact: simona.nica27(at)gmail.com

                 Contact: teodor_teologie(at)yahoo.com

                 Contact: secretar(at)atorg.de

                 Facebook: https://www.facebook.com/groups/1634097833528059

                  Contact: anghelioana(at)aol.de

                  Facebook: https://www.facebook.com/groups/1618963781710207/

                  Contact: atorg.parohia.tuebingen(at)gmail.com

                  Facebook: https://www.facebook.com/groups/1660694004203015/

 • Viena

                  Contact: oana.pirnuta(at)gmail.com

 

Sigla ATORG

Sigla ATORG este compusă din numele asociaţiei, scris prescurtat, la care se adaugă motto-ul Mărturie prin prietenie. Culoarea principală a siglei, albastrul, a fost aleasă ca simbol al cerului şi înălţimilor spre care e firesc ca tinerii să fie în continuă tensiune. Auriul-maroniu al potirului şi al motto-ului doreşte a sugera viaţa, naturalul, pământescul, dar şi sinceritatea, încrederea, stabilitatea, optimismul şi comuniunea atât de necesare şi fireşti tinerilor.

 

În mijlocul siglei se află litera O, ca simbol ar Ortodoxiei noastre creştine. În interiorul acesteia este înfăţişat un Potir euharistic în centrul căruia se vede o Cruce. Toate acestea trimit spre ceea ce trebuie să fie central în asociaţia noastră. Anume asumarea şi promovarea continuă a identităţii noastre frumoase creştin ortodoxe, pe care să o trăim în comuniunea dintre noi, comuniune al cărei fundament este părtăşia noastră a tuturor cu Domnul Iisus Hristos. Această părtăşie, asumată prin Cruce şi manifestată prin Potir, să ne fie continuu model şi încurajare spre un model de vieţuire hristică, iubitoare şi dăruitoare de sine, în care asumarea crucii, a destinului şi a aproapelui să se împletească şi să ne conducă spre bucuria împlinirii şi a comuniunii.

 

Imnul ATORG

De mai multă vreme am simţit lipsa unui imn ATORG, care ne unească şi prin faptul că ne dă expresie sentimentelor pe care le purtăm în inimă şi ne ajută să le exprimăm prin cântare cu o gură şi o inimă. Ne-am oprit la acest imn, parte din psalmul 132 din următoarele motive:

 

1. Este vorba de un text biblic, pe care preluându-l mărturisim fundamentarea noastră scripturistică şi apartenenţa la Biserică

 

2. Masajul textului vorbeşte despre binecuvântarea faptului de a fi împreună, de a acţiona în unitate.

 

3. Este vorba de un text a cărui melodie o avem şi în germană, italiană şi ebraică. Aceasta înseamnă că imnul îl vom putea cânta şi împreună cu atorgişti care vorbesc mai bine germana decât româna, dar şi cu prieteni germani. De asemenea, aceste varietăţi lingvistice se doresc şi o mărturie atât a identităţii noastre, cât şi a deschiderii care dorim să ne caracterizeze, spre tineri din alte comunităţi şi tradiţii cu care ne bucurăm să împărtăşim valorile propriei noastre tradiţii.

 

4. Pentru frumuseţea melodiei.

Versuri și melodie

Structură organizatorică

Preşedinte

 

Episcop-Vicar Dr. Sofian Braşoveanul

 

Mobil: {+49}(0)176 61 04 81 33

 

Email: episcopulsofian(at)cbrom.de

 

Vicepreşedinte, coordonator Germania

 

Diacon Teodor Tăbuș

 

Mobil: {+49}(0)15253926484

 

Email: teodor_teologie(at)yahoo.com

 

Vicepreşedinte, coordonator Austria

 

Pr. Emanuel Nuțu


Mobil: {+41}(0) 676 4232426


Email: pr.nutu(at)rumkirche.at

 

Secretariat

 

Alexandru Văduva, Corinna Vîrzob, Sebastian Vulcan

 

Email: secretar(at)atorg.de

 

IT

 

Carmen Cârlan


Email: carmen.carlan(at)yahoo.com

 

Ioan Dumitru Popoiu


Email: ioanpopoiu(at)gmail.com